Naturreservat

Inom gångavstånd från STF:s vandrarhem Brattfors Herrgård möter naturupplevelser av de mest skiftande slag. Här breder den väldiga Brattforsheden ut sig, som med sina 11 400 ha hör till en av Sveriges största isälvsavlagringar. Hela naturvårdsområdet bär spår av inlandsisen genom den rika förekomsten av bl. a. rullstensåsar, dyner och dödisgropar.

Naturvårdsområdet rymmer inte mindre än fyra naturreservat, varav Brattfors brandfält är det senast tillkomna. Detta område uppkom genom en skogsbrand sommaren 1992 och har sedan dess fått utveckla sig fritt. Här hör nattskärran till en av karaktärsfåglarna.

Följ länkarna till de övriga naturreservaten i menyn ovan.

Mer information finns att läsa på länsstyrelsens hemsida:

http://www5.s.lst.se/inform/website/naturvard/naturreservat/